برچسب: Thunderbolts

Thunderbolts
پروژه جدید مارول متشکل از ضد ابر قهرمان های شرور کامیک بوک هاست. یک گروه هفت نفره به اسم Thunderbolts که جولای 2024 به سینماها خواهد آمد. بازیگران این فیلم چه کسانی خواهند بود؟...
پست های بیشتر