باکس آفیس هفته

1

Taylor Swift: The Eras Tour
فروش هفته
$96,000,000
فروش داخلی
$96,000,000
فروش جهانی
$128,000,000
بودجه
$20,000,000
کمپانی
-
هفته
1
The Exorcist: Believer
The Exorcist: Believer
فروش هفته
$11,000,000
فروش داخلی
$44,926,950
فروش جهانی
$84,963,950
بودجه
$30,000,000
کمپانی
Universal Pictures
هفته
2

2

PAW Patrol: The Mighty Movie
PAW Patrol: The Mighty Movie
فروش هفته
$7,000,000
فروش داخلی
$49,886,716
فروش جهانی
$126,386,716
بودجه
$30,000,000
کمپانی
Paramount Pictures
هفته
3

3

پوستر فیلم Saw X
Saw X
فروش هفته
$5,700,000
فروش داخلی
$41,429,120
فروش جهانی
$71,329,120
بودجه
$13,000,000
کمپانی
Lionsgate
هفته
3

4

The Creator
فروش هفته
$4,300,000
فروش داخلی
$32,405,744
فروش جهانی
$79,105,744
بودجه
$80,000,000
کمپانی
Walt Disney Studios Motion Picturest
هفته
3

5