باکس آفیس هفته

1

PAW Patrol: The Mighty Movie
فروش هفته
$23,000,000
فروش داخلی
$23,000,000
فروش جهانی
$47,400,000
بودجه
$30,000,000
کمپانی
Paramount Pictures
هفته
1
Saw X
Saw X
فروش هفته
$18,000,000
فروش داخلی
$18,000,000
فروش جهانی
$29,300,000
بودجه
$13,000,000
کمپانی
Lionsgate
هفته
1

2

The Creator
The Creator
فروش هفته
$14,000,000
فروش داخلی
$14,000,000
فروش جهانی
$32,300,000
بودجه
$80,000,000
کمپانی
Walt Disney Studios Motion Pictures
هفته
1

3

The Nun II
The Nun II
فروش هفته
$4,675,000
فروش داخلی
$76,759,534
فروش جهانی
$231,159,534
بودجه
$40,000,000
کمپانی
Warner Bros
هفته
4

4

The Blind
فروش هفته
$4,139,791
فروش داخلی
$4,982,023
فروش جهانی
$4,982,023
بودجه
$10,000,000
کمپانی
Tread Lively
هفته
1

5