برچسب: The Princess and the Frog

لوپیتا نیونگو گزینه اصلی لایو اکشن “شاهزاده و قورباغه”
طبق گزارشات لوپیتا نیونگو گزینه اصلی دیزنی برای لایو اکشن “شاهزاده و قورباغه”است. هفته گذشته، گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه دیزنی در حال...
پست های بیشتر