برچسب: Percy Jackson

تیزر جدید سریال Percy Jackson
تیزر جدید سریال Percy Jackson and the Olympians توسط دیزنی پلاس منتشر شد. همچنین تاریخ انتشار مشخص شد و سریال 29 دسامبر منتشر میشود! پرسی...
پست های بیشتر